Oprichting

De Cornelis Lely Stichting is opgericht om het archief en andere goederen en zaken van de familie Lely, in het bijzonder de materiele en immateriële nalatenschap van Cornelis Lely, geboren in Amsterdam op 23 september 1854, te beheren en de kennis daarover te bevorderen.

Doel

De stichting tracht haar doel te bereiken door het tot stand brengen van een netwerk, het instellen van een prijs, het in bruikleen geven van memorabilia, het participeren in activiteiten die passen in de doelstelling van de stichting, het onderhouden van een website en het verzorgen van publiciteit.

Cornelis Lely

De vormgever van het moderne Nederland: zo mag Cornelis Lely (1854-1929) worden genoemd. Lely is vooral bekend als de man die de Zuiderzee afsloot en inpolderde, maar hij deed veel meer dan dat. Lees meer op de pagina over.

Werkkamer

De werkkamer van Cornelis Lely

Tournee van de werkkamer van Lely. De originele werkkamer van Lely (foto) is in 2018 achtereenvolgens te zien in het Afsluitdijk Wadden Center, Batavialand en het Zuiderzeemuseum. Met advies: raadpleeg de websites.

© 2018 - Cornelis Lely Stichting, Designed by Robbert Clignett