Over

beeld+contact-contactpagina
Cornelis Lely 1854 - 1929

Cornelis Lely

Bron: Willem van der Ham, Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken. Amsterdam 2007

Over de stichting

De Cornelis Lely Stichting is opgericht om het archief en andere goederen en zaken van de familie Lely, in het bijzonder de materiele en immateriële nalatenschap van Cornelis Lely, geboren in Amsterdam op 23 september 1854, te beheren en de kennis daarover te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het tot stand brengen van een netwerk, het instellen van een prijs, het in bruikleen geven van memorabilia, het participeren in activiteiten die passen in de doelstelling van de stichting, het onderhouden van een website en het verzorgen van publiciteit.

Over Cornelis Lely

De vormgever van het moderne Nederland: zo mag Cornelis Lely (1854-1929) worden genoemd. Lely is vooral bekend als de man die de Zuiderzee afsloot en inpolderde, maar hij deed veel meer dan dat. In zijn jonge jaren maakte hij al naam als briljant ingenieur; in zijn verdere leven ontpopte hij zich als visionair en daadkrachtig politicus en staatsman met als grote drijfveer Nederland toekomst te geven. Drie keer bekleedde de sociaal-liberaal Lely het ambt van minister. Hij was gouverneur van Suriname, wethouder en lid van de gemeenteraad in de gemeente ’s Gravenhage, lid van Provinciale Staten, lid van de 1e en 2e Kamer en Staatsraad. Ook internationaal was hij zeer actief.

Als geen ander wilde en durfde hij te investeren in een nieuw, sociaal en welvarend Nederland. De overheid, vond Lely, vervulde daarbij een belangrijke taak. Lely slaagde er telkens in zijn ideeën te verwezenlijken. Het laat zien hoe zijn rationele, wetenschappelijke aanpak en gedrevenheid anderen inspireerden om op het nieuwe land van de IJsselmeerpolders naar een nieuwe maatschappij te streven. “Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst” stond op het monument op de Afsluitdijk. Lely droeg daaraan als geen ander bij. Ook in het buitenland liet hij sporen na.

image012
image003
logo_batavialand
image004
image006

© 2018 - Cornelis Lely Stichting, Designed by Robbert Clignett